Vi gör ditt markarbete åt dig

Alla arbeten måste börja med ett första steg, och allt måste göras från grunden. Inget arbete värt namnet görs utan att man först gjort en ordentlig inventering av förutsättningarna, och en lika ordentlig fundering över vad det önskade resultatet är. Detta gäller i högsta grad vid all slags byggnation, och där finns vi som företag redo att bistå er vid ett markarbete. Oavsett vad syftet är går det inte att få ett lyckat resultat av något slags bygge om inte förutsättningar och önskemål tagits i beaktande. Är du en stolt och lycklig nybliven tomtägare och planerar för en fastighet? Handlar det om hus, garage, eller någon annan typ av byggnad? Då är vi rätt partner för dig!

Vad ingår i begreppet markarbeten?

För att grunden till din byggnad skall bli säker och stabil behövs en genomgång av hur marken ser ut och är beskaffad under ytan, en så kallad geoteknisk analys. Hur ser det ut? Finns det bergmassa eller vatten under marken? Var finns rör, ledningar och el? Med vår erfarenhet och kunskap hjälper vi dig att ta reda på allt detta, och ger utifrån denna information råd och förslag. Det kan till exempel handla om att spränga eller om dränering. Syftet är att skapa en stabil grund för ditt hem eller den struktur du vill uppföra – såsom garage, mur, pool, väg. Ett markarbete är a och o.

En stabil grund ger en tilltalande och säker yta

Ett markarbete som utförts på ett korrekt sätt ger en byggnad som inte bara är säker, utan som också är vacker. Vill du sedan också ha hjälp med anläggning – exempelvis planering av trädgård med häck eller anlägga en snygg uppfart, har vi också den kompetensen. Vi är lyhörda och har många års erfarenhet.