Högkvalitativt markarbete i Uppsala

Söker du efter ett tryggt och säkert anläggningsföretag som kan hjälpa dig med markarbete i Uppsala? Ett ordentligt utfört markarbete i Uppsala är en grundläggande del för att tomtens förutsättningar ska vara så bra som möjligt. Innan ett markarbete i Uppsala påbörjas krävs en hel del planering, så väl grov- som finplanering. Marken måste undersökas noggrant för att se vilka material som finns under markytan. Vid en sådan undersökning tar man exempelvis reda på om det finns bergmassa och om det eventuellt finns rördragningar. Innan ditt markarbete i Uppsala påbörjas ska det även finnas en plan för hur huset ska placeras på tomten, samt hur trädgården ska se ut. Man behöver dessutom ta hänsyn till hur dagvattensystem i marken förhåller sig på platsen.

Vi sköter allt åt dig

Hur marken ser ut på tomten där objektet ska byggas avgör hur mycket tid och kraft som behöver läggas ned på ditt markarbete i Uppsala. I första hand krävs det att schaktning utförs på platsen, det vill säga att markens yta planas ut och att man ser till att marken är stabil och tillräckligt fast inför grundsättning. Utöver detta ska även dränering ske. Med dränering menas att vattnet som ansamlas kring huset ska rinna av åt rätt håll för att undvika att fukten och vattnet ansamlas invid grunden för huset. Om marken innehåller berg och sten krävs även sprängning för att få ytan redo för byggnationen. Vi ser till att alla delar av ditt markarbete i Uppsala utförs på ett professionellt sätt. Vi har många års erfarenhet av markarbeten och är experter inom området. Vi finns i Uppsala och utför markarbeten i alla typer av terränger och inför alla typer av byggnationer.

Ta kontakt med oss för att få en offert

Oavsett vilken typ av nybyggnation du vill utföra krävs det alltid ett grundligt markarbete på platsen för projektet. Att anlita ett företag som har erfarenhet av branschen ger dig en stor fördel. Grunden där huset ska stå är en mycket viktig del i ett nybyggnadsprojekt. En förutsättning för att nybyggnationen ska ha en stabil grund och vila på en trygg yta är ett väl genomfört markarbete. Om du har bestämt dig för att förvandla din tomt är vi mer än glada om du kontaktar oss för att få markarbetet utfört. Oavsett om du behöver hjälp med att gjuta en betongplatta, dränera huset eller har en större tomt med slåtter som behöver beredas finns vi här för att hjälpa dig från början till slut. Tveka därför inte på att skicka en offertförfrågan till oss redan idag. När du tar kontakt med oss går vi tillsammans igenom hur du har tänkt dig ditt projekt. Efter en noggrann utvärdering lämnar vi ut en offert för just ditt projekt.

Miljön

Vi erbjuder inte bara markarbete i Uppsala, utan vi är även ett mycket miljövänligt företag. Det är vi eftersom vi bland annat alltid använder miljövänliga varor och produkter, källsorterar och återvinner, samt gör allt vi kan för att begränsa våra utsläpp.

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.

  • Drag To Verify